Ένταξη του φαρμάκου ESBRIET στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Καρπό επέφεραν οι προσπάθειες και οι πιέσεις του Συλλόγου ασθενών ¨Πνεύμονες Ζωής¨ για την ένταξη του φαρμάκου ESBRIET στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση με την υπ΄αριθμ. Δ3(α)/64285/29-10-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Δείτε την απόφαση εδώ