Γενική Συνέλευση Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Ίνωσης και Σχετικών Διαταραχών - Βρυξέλλες 2016

Συμμετοχή του Προέδρου του συλλόγου, κύριου Σπύρου Παναγιωτόπουλου στη Γενική Συνέλευση Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Ίνωσης και Σχετικών Διαταραχών, στις Βρυξέλλες στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2016.