Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Ίνωσης και Σχετικών Διαταραχών (EU-IPFF) - Απρίλιος 2018

Ο πρόεδρός μας, κύριος Σπύρος Παναγιωτόπουλος, εκπροσώπησε τον Ελληνικό Σύλλογο Πνευμονικής Ίνωσης στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Ίνωσης και Σχετικών Διαταραχών (EU-IPFF), η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις  21 & 22 Απριλίου 2018. 

Η EU-IPFF συγκεντρώνει ευρωπαϊκές  ενώσεις ασθενών που δεσμεύονται να υπερασπιστούν το όραμά τους για ίση πρόσβαση στη θεραπεία και φροντίδα για όλους τους ασθενείς με Πνευμονική Ίνωση, ανεξαρτήτως εθνικότητας, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης ή ηλικίας.