Διεθνές Συνέδριο Συλλόγων ασθενών με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση - Βρυξέλλες 2016

Συνάντηση με την Επιτροπή Υγείας στο Ευρωκοινοβούλιο και συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο Συλλόγων ασθενών με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση, στις Βρυξέλλες στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2016.