Εμπειρίες και καθυστερήσεις που αναφέρουν οι ασθενείς κατά τη διαγνωστική πορεία για την πνευμονική ίνωση: Μια πολυεθνής ευρωπαϊκή έρευνα

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας από ο χρόνος διάγνωσης της πνευμονικής ίνωσης ποικίλλει ευρέως στην Ευρώπη. Καθυστερήσεις παρατηρούνται σε κάθε στάδιο της διαγνωστικής πορείας. Η ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με την πνευμονική ίνωση είναι απαραίτητη για τη μείωση του χρόνου διάγνωσης. Επιπλέον, εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη να παρέχονται στους ασθενείς επαρκείς πληροφορίες και υποστήριξη σε όλα τα στάδια της διαγνωστικής τους πορείας.

Κάνετε κλικ στην εικόνα για να δείτε ολόκληρο το άρθρο στα αγγλικά