28/11/2017 Καμπάνια της Roche Hellas «ΑρχίΖΩ σήμερα»

Συμμετοχή του προέδρου μας, κύριου Σπύρου Παναγιωτόπουλου, ως ομιλητή, στη μεγάλη καμπάνια της Roche Hellas «ΑρχίΖΩ σήμερα» στο πλαίσιο της αντιμετώπιση της Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Ίνωσης. https://www.fightipf.com

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2017