9η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πνευμονικής Ίνωσης

Βαρκελώνη, 28-30 Απριλίου 2023

Στις 28-30 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε η 9η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πνευμονικής Ίνωσης στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.
Εκπρόσωποι ασθενών από 12 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ερευνητές και ιατρικό προσωπικό, συναντήθηκαν για να συζητήσουν θέματα που αφορούν στην επιτάχυνση εύρεσης θεραπείας για την Πνευμονική Ίνωση, την πρόληψη της ασθένειας καθώς και την επίλυση ζητημάτων που αφορούν την καλύτερη διάγνωση, αντιμετώπιση και ποιότητα ζωής των ασθενών με πνευμονική ίνωση και των φροντιστών τους.

Τον Ελληνικό Σύλλογο Πνευμονικής Ίνωσης εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Σπύρος Παναγιωτόπουλος και η Ειδική Γραμματέας Ευαγγελία Βογιατζάκη.