Ανακοίνωση του Εθνικού Σημείου Επαφής Διασυνοριακής Περίθαλψης της Δ/νσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων ΕΟΠΥΥ ως παράδειγμα «Καλής Πρακτικής» στην Ευρώπη

Ανακοίνωση του Εθνικού Σημείου Επαφής Διασυνοριακής Περίθαλψης της Δ/νσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων ΕΟΠΥΥ ως παράδειγμα «Καλής Πρακτικής» στην Ευρώπη Νέος ιστότοπος: eu-healthcare.eopyy.gov.gr Στο πλαίσιο της Έκθεσης 2018 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής τωνδικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής περίθαλψης, η … Περισσότερα Ανακοίνωση του Εθνικού Σημείου Επαφής Διασυνοριακής Περίθαλψης της Δ/νσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων ΕΟΠΥΥ ως παράδειγμα «Καλής Πρακτικής» στην Ευρώπη