Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήματος για Εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την υποβολή αιτήματος για εξέταση από το ΚΕ.Π.Α. και αποκτώντας λογαριασμό χρήστη οι πολίτες έχουν την δυνατότητα :

  • Να Υποβάλλουν Αίτημα Αξιολόγησης για Πιστοποίηση Αναπηρίας για ΑΥΕ και ΒΥΕ
  • Να παρακολουθούν την πορεία του αιτήματος τους που έχουν ήδη καταθέσει στο ΚΕΠΑ
  • Να ενημερώνονται για την Ημερομηνία εξέτασης τους από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή
  • Να ενημερώνονται για το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας
  • Να δίνουν εντολή κοινοποίησης του Αποτέλεσματος Γνωστοποίησης Αναπηρίας στον φορέα επιλογής τους .

Λογαριασμό μπορούν να αποκτήσουν και άτομα που δεν επιθυμούν να εξεταστούν τα ίδια από το ΚΕ.Π.Α., αλλά επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση εξέτασης για τον/την σύζυγο και/ή τα ανήλικα τέκνα τους.

Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα εγγραφής με τρεις τρόπους:

  • Ασφαλισμένοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές εφαρμογές ΙΚΑ ΕΤΑΜ
  • Πολίτες οι οποίοι διαθέτουν κωδικούς της ΓΓΠΣ (taxisnet)
  • Πολίτες οι οποίοι δεν διαθέτουν κωδικούς της ΓΓΠΣ (taxisnet)ή ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Η ηλεκτρονική υπηρεσία πιστοποίησης είναι προσβάσιμη από τη διεύθυνση : https://apps.ika.gr/eKEPA

Δείτε το ΚΕ.Π.Α. Εγχειρίδιο Οδηγιών που θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε σωστά την εφαρμογή.