ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι.Π.Ι.

Η EU-IPFF εγκαινιάζει τον πρώτο Οδηγό Ευρωπαϊκής Διαβούλευσης σχετικά με την Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση.