30/01/2021 "Διάμεσες Πνευμονοπάθειες και εμβόλια για τη λοίμωξηCOVID-19"

Οι “Πνεύμονες Ζωής” υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας πραγματοποίησαν διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: “Διάμεσες Πνευμονοπάθειες και εμβόλια για τη λοίμωξη COVID-19”.