Εκπαίδευση της EU-IPFF με βάση την έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης της Ευρώπης για την Ελλάδα σχετικά με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για την ΙΠΙ.

11 & 24/02/2021: Στοχευμένη εκπαιδευτική δράση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Ίνωσης και Σχετικών Διαταραχών (EU-IPFF) προς το Διοικητικό Συμβούλιο/εθελοντές του συλλόγου μας, με βάση την έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης της Ευρώπης για την Ελλάδα σχετικά με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για την ΙΠΙ.

Η Γραμματεία EU-IPFF διοργάνωσε, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021, μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων που σχετίζονται με τη δημοσίευση της δεύτερης έκδοσης της έκθεσης συγκριτικής αξιολόγησης EU-IPFF και των εκθέσεων ανά χώρα.

Ο σκοπός της εκπαίδευσης και συζήτησης ήταν να διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες και μέλη της EU-IPFF, μέσω των εθνικών τους οργανισμών, κατανοούν και μπορούν να αναπτύξουν την έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης της χώρας τους.

Η έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης και η σχετική εργαλειοθήκη παρέχουν πληροφορίες και συστάσεις για την υποστήριξη βάσει αποδεικτικών στοιχείων που λειτουργούν τόσο στην επιστημονική έρευνα όσο και στην πολιτική για την υγεία.

Το εν λόγω πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθυνόταν στις τρεις χώρες της Ευρώπης, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ουγγαρία, όπου παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα στη διάγνωση, στην υποστήριξη και στις παροχές για τον ασθενή με πνευμονική ίνωση αλλά και του φροντιστή του.

Κατεβάστε το αρχείο εδώ:
Benchmarking Report Training Sessions