Οδηγός ενημέρωσης για τη ζωή με Πνευμονική Ίνωση

Οδηγός ενημέρωσης για την ΙΠΙ από την  Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Ίνωσης και Σχετικών Διαταραχών (European Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Related Disorders Federation (EU-IPFF).