Οδηγός ενημέρωσης για την ΙΠΙ από την  Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Ίνωσης και Σχετικών Διαταραχών (European Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Related Disorders Federation (EU-IPFF).