Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πνευμονικής Ίνωσης:
https://www.eu-pff.org

Breathe Support:
https://breathesupport.org/

Action for Pulmonary Fibrosis:
https://www.actionpf.org/

American Lung Association:
https://www.lung.org/

Responsum Health:
https://responsumhealth.com/pulmonary-fibrosis/

European Respiratory Society:
https://www.ersnet.org/

Canadian Pulmonary Fibrosis Foundation:
https://cpff.ca/

Pulmonary Fibrosis Foundation:
https://www.pulmonaryfibrosis.org/

National Library of Medicine:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

Πνεύμων:
http://www.pneumon.org/

The Lancet:
https://www.thelancet.com/

Clinical Trials:
https://www.clinicaltrials.gov/

Healthdaily:
https://healthdaily.gr/

Healthline:
https://www.healthline.com/health/managing-idiopathic-pulmonary-fibrosis

Νature Βiomedical Εngineering:
https://www.nature.com/natbiomedeng/

Fightipf:
https://www.fightipf.com/

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία:
http://www.hts.org.gr/

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων:
https://www.eom.gr/

Έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε φαρμακείο ΕΟΠΥΥ:
https://eticket.eopyy.gov.gr/

Αναζήτηση φαρμακείων ΕΟΠΥΥ:
https://www.eopyy.gov.gr/PharmacyList

Υπουργείο Υγείας:
https://www.moh.gov.gr/

Boehringer Ingelheim:
https://www.boehringer-ingelheim.gr/

Roche:
https://www.roche.gr/