Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Υπουργείο Υγείας:
https://www.moh.gov.gr/

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων:
https://www.eom.gr/

Οδηγός του Πολίτη:
http://www.odigostoupoliti.eu/

Έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε φαρμακείο ΕΟΠΥΥ:
https://eticket.eopyy.gov.gr/

Αναζήτηση φαρμακείων ΕΟΠΥΥ:
https://www.eopyy.gov.gr/PharmacyList

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Ίνωσης και Σχετικών Διαταραχών:
https://www.eu-ipff.org/

Action for Pulmonary Fibrosis:
https://www.actionpf.org/

American Lung Association:
https://www.lung.org/

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία:
http://www.hts.org.gr/

Fightipf
https://www.fightipf.com/

Responsum Health:
https://responsumhealth.com/pulmonary-fibrosis/

European Respiratory Society:
https://www.ersnet.org/

Canadian Pulmonary Fibrosis Foundation:
https://cpff.ca/

Pulmonary Fibrosis Foundation:
https://www.pulmonaryfibrosis.org/

National Library of Medicine:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

The Lancet:
https://www.thelancet.com/

Clinical Trials:
https://www.clinicaltrials.gov/