Εμπειρίες και καθυστερήσεις που αναφέρουν οι ασθενείς κατά τη διαγνωστική πορεία για την πνευμονική ίνωση: Μια πολυεθνής ευρωπαϊκή έρευνα

Εμπειρίες και καθυστερήσεις που αναφέρουν οι ασθενείς κατά τη διαγνωστική πορεία για την πνευμονική ίνωση: Μια πολυεθνής ευρωπαϊκή έρευνα

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας από ο χρόνος διάγνωσης της πνευμονικής ίνωσης ποικίλλει ευρέως στην Ευρώπη. Καθυστερήσεις παρατηρούνται σε κάθε στάδιο της διαγνωστικής πορείας. Η ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με την πνευμονική ίνωση είναι απαραίτητη για τη μείωση του χρόνου διάγνωσης. Επιπλέον, εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη να παρέχονται στους ασθενείς επαρκείς πληροφορίες και υποστήριξη σε όλα τα στάδια της διαγνωστικής τους πορείας.

Κάνετε κλικ στην εικόνα για να δείτε ολόκληρο το άρθρο στα αγγλικά

Εργογενής αξία της συμπληρωματικής χορήγησης οξυγόνου σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση με μεμονωμένο αποκορεσμό οξυγόνου κατά την άσκηση

Εργογενής αξία της συμπληρωματικής χορήγησης οξυγόνου σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση με μεμονωμένο αποκορεσμό οξυγόνου κατά την άσκηση

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας η διαλειμματική άσκηση, ως μέρος της πνευμονικής αποκατάστασης, έχει αποδειχθεί ότι είναι εφικτή και αποτελεσματική σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση (Ι.Π.Ι.). Πιο συγκεκριμένα, βελτιώνει την ανοχή στην άσκηση, τη λειτουργική ικανότητα, την πνευμονική λειτουργία, τη δύσπνοια και την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία.

Κάνετε κλικ στην εικόνα για να δείτε ολόκληρο το άρθρο στα αγγλικά