Διαδικτυακή εσπερίδα με θέμα “Οι ασθενείς με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση στην εποχή του covid- 19”

21/11/2020 Διαδικτυακή εσπερίδα με θέμα "Οι ασθενείς με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση στην εποχή του covid- 19"

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, ο Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πνευμονικής Ίνωσης (EU-IPFF) και της Πανελλήνιας Ένωσης Σπάνιων Παθήσεων (ΠΕΣΠΑ), υλοποίησε εσπερίδα ενημέρωσης των ασθενών και του κοινού με θέμα: «Οι ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση στην εποχή του COVID-19», όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα διογκωμένα προβλήματα των ασθενών στην άκρως εκρηκτική και επικίνδυνη συνεύρεση της Πνευμονικής Ίνωσης και του Covid-19.