Δεύτερο Θερινό σχολείο Πνευμονολογίας – Κρήτης

Δεύτερο θερινό σχολείο πνευμονολογίας, Ηράκλειο – Κρήτη, 30 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2022

Συμμετοχή του συλλόγου και χαιρετισμός του προέδρου, κύριου Σπύρου Παναγιωτόπουλου στο θερινό σχολείο  πνευμονολογίας, που διοργανώθηκε από την εταιρεία Πνευμονολογικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Κατερίνα Αντωνίου, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, Ιατρική σχολή πανεπιστημίου Κρήτης.

Σπυρίδων Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του συλλόλου Πνευμονικής Ίνωσης, “Πνεύμονες Ζώής”