Ο Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης ¨Πνεύμονες ζωής¨ ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς – υποστηρικτές του, χωρίς τη συμβολή των οποίων δεν θα ήταν εφικτή η συνέχιση του έργου μας.